e² מהנדסים צעירים – חוגי לגו ומדעים – סרטון תדמית באנימציה

e² מהנדסים צעירים הינה קהילה של חובבי מדע וטכנולוגיה. החברים בקהילה נהנים מחוגי העשרה המשלבים הנדסה מעשית ולימודי ליבה במדעים. הטעמת חומרי הלימוד נעשית ע"פ שיטת החינוך הבידורי "אל תכפה" ובעזרת שימוש בלגו טכני ממונע. תכניות הלימוד שלנו זכו בהכרה עולמית ונהנים ממנה אלפי ילדים ברחבי העולם. תהנו.

e² מהנדסים צעירים הינה קהילה של חובבי מדע וטכנולוגיה. החברים בקהילה נהנים מחוגי העשרה המשלבים הנדסה מעשית ולימודי ליבה במדעים. הטעמת חומרי הלימוד נעשית ע"פ שיטת החינוך הבידורי "אל תכפה" ובעזרת שימוש בלגו טכני ממונע. תכניות הלימוד שלנו זכו בהכרה עולמית ונהנים ממנה אלפי ילדים ברחבי העולם. תהנו.

Review Overview

User Rating: 4.8 ( 1 votes)