חוג רובולגו – מהנדסים צעירים

"משחקי הילדים אינם משוחקים לחינם;

זהו תהליך המשחק תפקיד חשוב ביותר בהתפתחות חיי ילדים"

 – e² מהנדסים צעירים –

רובולגו

מטרת תוכנית חוג רובולגו

מטרת התוכנית הינה לחשוף בפני התלמידים את הצד התיאורטית והמעשי ללימודי הנדסת המכונות והנדסת התכנה תוך פיתוח מיומנויות המאה ה-21. התוכנית מטפחת חשיבה אלגוריתמית ומימושה באמצעות שפת התכנות של LEGO® WeDo. בכל שיעור יבנו התלמידים רובוט מחלקי לגו ויתכנתו אותו לכדי הפונקציונליות הנדרשת. עיקר משימות התכנות יתבצעו בשפה האנגלית. בתוכנית הרובולגו יבנו התלמידים רובוטים באמצעות ממשק ייחודי בו מובאים כל שלבי הרכבת הדגם ב-360 מעלות.

בשיאה של התכנית, יתכננו התלמידים פרוייקט מעולם הנדסת התכנה והמכונות תוך שימוש במיומנויות בניה, תכנות והעמידה מול קהל שילמדו במהלך הקורס.

מבנה תוכנית החוג

15 דקות: הסבר על הדגם, דיון באלגוריתם, פסאודו קוד ולימוד תוכן השיעור.

30 דקות (בזוגות) / 45 דקות (יחידני): הרכבת הדגם ובניית שרשרת התכנות.

10 דקות (בזוגות) / 20 דקות (יחידני): משחק, שכלולים ואתגרים בהנחיית המדריך.

5 דקות (בזוגות) / 10 דקות (יחידני): פירוק הדגם וסידור הערכה.

קהל היעד: כיתות ד'- ו' , ו/או בוגרי אחת מתכניות הנדסת המכונות של מהנדסים צעירים מכיתה ג'.

בין 16-30 ילדים בקבוצה תלוי אם העבודה יחידנית או בצוות.

משך התוכנית: 60 דק' / 90 דק' תלוי אם העבודה יחידנית או בצוות.חוג רובולגו מהנדסים צעירים

החומר התיאורטי הנלמד בתוכנית הלימוד רובולגו

 • שימוש במתודת הספירלה על מנת להבנות נדבך נוסף של עולם הרובוטיקה והתכנות על גבי השימוש בהנדסה מכאנית אותה רכשו התלמידים בתוכניות מהנדסים צעירים הקודמות.
 • רכישת עקרונות התכנות: קלט ופלט, פונקציות, לולאות ומשתנים.
 • פיתוח חשיבה אלגוריתמית בשפה האנגלית וניסוח פסאודו קוד.
 • שימוש בסביבת תכנות WE-DO לרבות שימוש בלולאות, פקודות חישוב ופקודות המשלבות חיישנים.
 • שימוש בחיישנים.
 • שימוש ביישומי המחשב: אינטרנט, חיפוש מידע, בניית מצגות (Power Point).
 • פיתוח מיומנויות יזמיות לרבות פיתוח מוצר, סקר שוק, דף מוצר ויכולת פרזנטציה.

מטרות תוכנית חוג רובולגו

 • הכרת יסודות הנדסת התכנה ופיתוח החשיבה האלגוריתמית.
 • היכרות של עולם המושגים מהנדסת המכונות והנדסת התכנה לרבות בשפה האנגלית.
 • פיתוח חשיבה פרוצדורלית.
 • פיתוח מיומנויות המאה ה-21 בקרב משתתפי התוכנית (השתלבות בחיים המודרניים, רכישת אוריינות מערכות מידע ותקשורת, חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית).
 • פיתוח כישורי חיים לעולם העבודה ופיתוח למידה עצמאית ויוצרת.
 • בדומה לשוק העבודה, הילדים יתרגלו עבודה בצוותים וירכשו מיומנויות תקשורת.
 • פיתוח היכולת לפתרון בעיות מבוססות יצירתיות.
 • שיפור הראיה המרחבית.
 • הגשת פרוייקט גמר – עמידה ביעדים ומטרות, התמודדות עם אתגרים ודבקות במטרה.
 • שיפור הביטחון העצמי ורכישת כלים לעמידה מול קהל ופרזנטציה.

בחוג נחקור ונבנה

 • מתקני שעשועים.
 • רובוטים.
 • מתקנים לשיפור חיי בני האדם.
 • כלי תחבורה.
 • גאדג'טים ומשחקים