lego after school

חזון מהנדסים צעירים

חזונה של חברת "e² מהנדסים צעירים" נטוע בהקשבה ובהתכווננות לצרכי החברה הישראלית המשתנים על כל גווניה, תוך התמקדות בדור הצעיר. החברה הוקמה על מנת לסייע בהכשרת דור המהנדסים של המחר באמצעות יצירת פתרונות חינוכיים, והפיכת לימודי ההנדסה והפיזיקה לחוויה שבסיסה הגשמה עצמית, ופיתוח מיומנויות שונות.

החברה שואפת להגיע למצב שבו לכל ילד בישראל תינתן ההזדמנות "לטעום" מעולם ההנדסה באופן חוויתי ומעשיר. בהתאם לכך, החברה רואה בצוות עובדיה נכס חסר תחליף, ודואגת לטיפוחם ולרווחתם באמצעות גיבוש קפדני של תרבות ארגונית אתית ומוסרית.

החברה תשאף להתרחב תוך גילוי רגישות לצרכים הלימודיים של החברה הישראלית ולהמשיך באספקת מוצרים באיכות נטולת פשרות בכל תחומי פעילותה, תוך שמירה על הגינות ושיתוף פעולה עם הרשויות השונות.