צלחת לוויין – שלב 1

young engineers enginoengino logosateliteצלחת לוויין – שלב 1

 

 

next stageלשלב הבא                                                 start

7 6 5 4 3 2 1