מכונית מרוץ – שלב 1

young engineers enginoengino logorace carמכונית מרוץ – שלב 1

 

 

next stageלשלב הבא                                                 start

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1