מנוף – שלב 1

young engineers enginoengino logocraneמנוף – שלב 1

 

 

 

 

next stageלשלב הבאstart                                                 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1